Projecten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

VVE's naar nul op de meter

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten