Projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

HESI lab

Technisch project management & engineering

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

VVE's naar nul op de meter

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.