Projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

HESI lab

Technisch project management & engineering

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

VVE's naar nul op de meter

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.