Projecten

Tomahawk II

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan