Projecten

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

VVE's naar nul op de meter

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

HESI lab

Technisch project management & engineering

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten