Producten

Energeyes (energize your building stock)

Energeyes is online software om de energieprestaties van verschillende gebouwconcepten te berekenen en in beeld te brengen. Toekomstige gebouwconcepten zijn dankzij de intuïtieve gebruikersinterface eenvoudig in te voeren. Energeyes vergelijkt de energiebalansen van aardgasloze, energieneutrale en Nul-op-de-Meter concepten onderling en met de bestaande situatie. Energeyes onderbouwt uw keuze!

Meer weten

Tomahawk (toolbox voor gebiedsanalyse)

Nieuwsbericht Topsector Energie

TOMAHAWK is een analyse- en rekentool om alle betrokken stakeholders in een vroeg stadium te informeren over de totale kosten van de bovengrondse èn ondergrondse transformatie om hen zo te helpen een beslissing te maken. TOMAHAWK maakt gebruik van open data en rekent daarmee elke woning in een gebied individueel door voor de verschillende warmtescenario’s. TOMAHAWK presenteert per warmtescenario en renovatieconcept voor de eindgebruiker, de vastgoedeigenaar, de netbeheerder en het warmtebedrijf energieverbruik, CO2-emissies, (meer)investeringen en operationele kosten.

Meer weten

Wijkuitvoeringsplannen

Nederland wil van het aardgas af. EnergyGO heeft een methode en software TomaHawk ontwikkeld om energieconcepten (boven en onder de grond) voor wijken te vergelijken op energetische prestaties, economische kenmerken, politieke, juridische, sociale, technologische en governmental aspecten. De uitkomsten helpen stakeholders bij het kiezen van het meest geschikte wijk energieconcept.