Team

Bart Roossien

Senior energy consultant | Digital product developer | Entrepreneur

Als afgestudeerd technisch natuurkundige heeft Bart hoge affiniteit met het oplossen van complexe (energie)vraagstukken, zoals het uitvoeren van technisch-economische feasibility onderzoeken voor restwarmtebenutting, energiebesparingsmaatregelen en duurzame opwekking, alsook het realiseren van een smart grid en energieonderzoekslab.

Daarnaast houdt Bart zich bezig met het ontwerpen en realiseren van digitale producten, bijv. online rekentools, waarmee hoogwaardige kennis toegankelijk wordt gemaakt voor klanten.


Marcel Elswijk

Directeur - Business developer - Project manager

Marcel observeert de wereld met een open mind en nieuwsgierige blik. Hij zoekt en bedenkt nieuwe integrale oplossingen en inzichten voor energie neutrale gebieden en gebouwen. Marcel verbindt en beweegt mensen, startups, bedrijven, instellingen en overheden om hiermee aan de slag te gaan.

Marcel is betrokken o.a. bij het project HOogst haalbare Energie ambitie Hoogbouw in de Stroomversnelling, ontwikkelt trainingen, ondersteunt bij keuzes tussen energieconcepten voor wijken, bedrijventerreinen en gestapelde bouw.