Projecten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

VVE's naar nul op de meter

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

HESI lab

Technisch project management & engineering

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren