Projecten

EnergyGO voert een breed scala van projecten uit. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Onderstaand een uitgebreidere omschrijving van enkele specifieke projecten.

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Een sprong naar energiezuinige gebouwen

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten