Projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Duurzame energievoorziening voor de Gebouwde Omgeving

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters