Projecten

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

VVE's naar nul op de meter