Projecten

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

VVE's naar nul op de meter

HESI lab

Technisch project management & engineering

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Whitepaper 'nul-op-de-meter'