Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Met behulp van onze gebiedsanalyse software Tomahawk zijn we gestart met het in kaart brengen van het gebied. Wat is de huidige situatie en wat zijn de toekomstige plannen van de gemeente, de woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars. We hebben een integrale analyse van verschillende renovatie- en energie infrastructuren uitgevoerd. We hebben de visie overgedragen om organisch te groeien naar een warmtekoudenet (zie kowanet) en te starten met een laag temperatuurnet voor de nieuwbouw gevoed met thermische warmte uit oppervlaktewater (TEO) en een warmte koude opslag (WKO). De uiteindelijke gewenste temperatuur voor verwarming, warm tapwater en koeling wordt zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker geproduceerd.

Gemeente Zaanstad
Provincie Noord-Holland

Resources