Projecten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Tomahawk II

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

HESI lab

Technisch project management & engineering

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters