Projecten

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

HESI lab

Technisch project management & engineering

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

VVE's naar nul op de meter

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten